Ledová země

Ledová země [2024] je další ze série malých jednodenních dřeváren na brněnsku. Nejedná se ale o bitvu nováčkovskou.

PRAVIDLA

Pravidla larpu „Ledová země“ vycházejí z pravidel dříve pořádaných akcí jako byl cyklus larpů SeverníPP-BoS 2010-2013, bitva o Tonkel či jiných podobných akcí. Pro ročník 2015 bychom ale chtěli vyzkoušet v pravidlech a zvláště pak v pravidlech pro zbraně novinky.

 

Novinkou je, že se zbraně dělí na: (viz. rozdělení zbraní)

 • Základní zbraně (bez postihu)
 • Základní dřevcové zbraně (bez postihu)
 • Rozšířené (veteránské) zbraně (s postihem -1 život)
 • Rozšířené (veteránské) dřevcové zbraně (s postihem -1 život)

Jiné dělení zbraní nebude. Resp, rušíme dělení na jednoruční, jedenapůlruční obouruční, atd… zbraně

Kromě těchto (a pár dalších)  výjimek jsou pravidla rámcově  stejná a stejně tak budou stejné nároky organizátorů na bezpečnost zbraní, dodržování pravidel pohybu v lese a fér boje.

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit  kohokoli z akce za hrubé či opakované  porušování těchto pravidel, bez nároku na vrácení registračního poplatku.

PATERO PŘIKÁZÁNÍ:

 1. NEZNALOST PRAVIDEL NEOMLOUVÁ.
 2. PŘIJEL JSI SE BAVIT, NE SE HÁDAT A MRZAČIT.
 3. HRAJ SI, CHOVEJ SE FÉR A VŽDY BUĎ PŘÍSNÝ HLAVNĚ SÁM K SOBĚ.
 4. BUĎ OHLEDUPLNÝ K PŘÍRODĚ A LIDEM OKOLO SEBE.
 5. O ROZHODNUTÍ ORGANIZÁTORA SE NEDISKUTUJE, MÁ VŽDY KONEČNOU PLATNOST.

VE HŘE:

 • VŠECHNY ÚDERY ZBRANÍ BEROU ZA 1 ŽIVOT.
 • LUČIŠTNÍK BERE ŠÍPEM ZA 1 ŽIVOT.
 • HRAJE SE NA VELKÉ ZÁSAHOVÉ PLOCHY.
 • SMRT SE HRAJE. POKUD TO JDE, LEHNĚTE SI.
 • ZÁSAH UZNÁVÁ ZASAŽENÝ.
 • , OŽIVUJE SE U STANDARTY.

PRAVIDLA BOJE

 • Každý úder musí být veden se zřetelným nápřahem. Žádné kydlení.
 • Každý úder musí být bržděný, rána nesmí dopadnout plnou silou.
 • Topora sekyr, kladiv a dřevcových zbraní nezpůsobují zásah.
 • Zásah šípem platí pouze bambulí a pokud šíp dál nepokračuje v letu.
 • O platnosti zásahu rozhoduje zasažený.
 • Jste povinni ihned po zásahu nebo kdykoliv na požádání pravdivě oznámit zbývající počet životů. Např.: „Mám tři.“ „Ještě dva.“ „Nula, jsem mrtvý.“ Apod.
 • Zásahy vedené současně několika protivníky se sčítají.
 • Při souseku (vzájemný zásah do cca 1 vteřiny) jsou zraněni oba soupeři.

Při boji se nesmí

 • Používat jakékoliv formy fyzického útoku, údery rukou, kopy, údery hlavicí zbraně, podrážení nohou, povalení, chytání a držení protivníka, páky, zápas, zablokování čepele cizí zbraně vlastním tělem (a následné ušmrdlání krátkou zbraní) prostě cokoliv, kdy dojde ke vzájemnému kontaktu těl bojujících.
 • Chytat zbraně za čepel či za ostří, chytat protivníkův štít.
 • Zatlačovat během boje protivníka do nebezpečného terénu.
 • Útočit či tlačit do někoho štítem (zejména z rozběhu).

Při boji se smí

 • Zachytit předloktí útočníka u ruky držící zbraň, jílec meče, topor či ratiště zbraně. Povolená doba držení jsou 3 sekundy.

BEZPEČNOST

 • Při boji musíte stále hlídat záda svého protivníka a v případě hrozící kolize souboj přerušit.
 • V případě jakéhokoliv bolestivého zásahu (zejména do hlavy) má zasažený právo přerušit na potřebnou dobu souboj!
 • V případě zranění protivníka mu musíte ihned poskytnout potřebnou pomoc a přivolat zdravotníka.
 • Na nebezpečných místech je boj všeho druhu zakázán!

Zásahové plochy

 • Platné zásahové plochy jsou: trup, nohy od trupu ke kotníkům a ruce od trupu k zápěstí.  SEM ZÁSAH PLATÍ
 • Neplatné zásahové plochy jsou: hlava, krk, rozkrok, nohy od kotníků dolů (včetně) a ruce od zápěstí dolů (včetně).  SEM ZÁSAH NEPLATÍ!
 • Při zásahu do platné i neplatné zásahové plochy zásah neplatí!
 • Cíleně útočit na neplatné zásahové plochy nebo jimi naopak krýt je přísně zakázáno!
 • Všechny platné zásahové plochy jsou rovnocenné. Tj.: zásah do ruky či nohy má stejnou hodnotu jako zásah do hrudníku, břicha či zad.
 • Zásah zbraní na blízko do platné zásahové plochy odebere 1 život.
 • Zásah střelnou zbraní odebere 1 život !
 • Při ztrátě posledního života – stav 0 životů – jste smrtelně ranění.

V případě že v dané herní fázi  (dozvíte se to před každým střetem) máte k dispozici oživení,  odpadáte (odstupujete, odplazíte se…) z místa střetu a s rukou za hlavou se tiše a bez dalšího zasahování do střetu  přesouváte směrem ke svému oživovacímu místu: vaše armádní  zástava

V případě že v dané herní fázi žádná oživení nemáte, zůstáváte smrtelně ranění ležet tam kde Vás nepřítel přemohl….

Smrtelné zranění se hraje!

Smrtelně raněný se na místě zhroutí na zem, kde tiše a nehnutě leží. Občas může někdo sténat bolestí, chrčet a jinak atmosféricky přispívat k vytváření dojmu bojiště posetého umírajícími. Nepřehrávejte to! Mrtví nepostávají a nevedou neherní řeči. Nekazte atmosféru.

Jako smrtelně raněný nijak jinak nezasahuje do hry (ani hovorem).  Pokud hrozí v místě střetu ušlapání můžete se odpotácet a padnout o kousek dál nebo se jako již ležící odplazit o kus vedle.

ROZDĚLENÍ ZBRANÍ

Pravidla pro zbraně doznaly jedné výrazné velké změny. Rušíme dělení na jednoruční, jedenapůlruční obouruční, atd… zbraně

Nově rozdělujeme zbraně pouze do těchto 4 kategorií.

Základní zbraně

150 cm

bez postihu a bez omezení

Základní dřevcové zbraně

200 cm

bez postihu + nelze kombinovat

Rozšířené (veteránské) zbraně

250 cm

s postihem -1 život

Rozšířené (veteránské) dřevcové zbraně

300 cm

s postihem -1 život + nelze kombinovat

 

 • Rozšířené zbraně může používat kdokoliv. Jejich používání je pouze postižené ztrátou 1 života za maxima.
 • Dřevcové zbraně jsou pouze bodné. Bodnosečné dřevcové zbraně jsou na této akci zakázané. 

Základní zbraně

Základní zbraně jsou všechny zbraně a všechny možné kombinace zbraní, kombinace zbraní a štítů, kopí, kopí a štítů a jakékoliv další nápady a vaše vymyšlenosti, které splňují následující:

Součet nejdelších naměřitelných rozměrů je menší než 150 cm.

Vysvětlení:

 • Rozměr zbraně(meče, sekery, kopí, palcátu, tesáku, pěstního štítku, štítu, mandláku, atd..)  se měří vždy jako nejdelší naměřitelný. Tedy například u sekery se jedná o rozměr od konce topora až po nejvzdálenější část ostří. U štítu se měří stejně. Tedy například u erbového štítu je to rozměr od špičky po roh štítu.
 • Součet nejdelších naměřitelných rozměrůznamená, že změříme vaši zbraň, zbraně, štít, atd… které chcete používat. A sečteme jejich rozměry. Tento součet se pak musí vlézt u základních zbraní do rozměru 150cm.

Příklady povolených zbraní a kombinací:

 • jedna zbraň do maximální délky 150cm
 • dvě zbraně jejichž součet je 150cm – tedy například 2x 75cm; 1x 120cm + 1x 30cm; 1x 90cm + 1x 60cm, atd…
 • zbraň a štít jejichž součet je 150cm – tedy například 1x 90cm meč + štít o průměru 60cm; 1x 60cm meč + štít o průměru 90cm, 1x 120cm meč + štítek o průměru 30cm, atd…
 • kopí do délky 150cm; 120cm kopí + štítek o průměru 30cm; atd…

Základní dřevcové zbraně

Základní dřevcové zbraně jsou všechny dřevcové zbraně, které splňují následující:

Nejdelších naměřitelný rozměr je menší než 200 cm.

Dřevcové zbraně NELZE kombinovat.

Dřevcové zbraně jsou POUZE BODNÉ.

Rozšířené zbraně

Rozšířené zbraně

Rozšířené zbraně jsou všechny zbraně a všechny možné kombinace zbraní, kombinace zbraní a štítů, kopí, kopí a štítů a jakékoliv další nápady a vaše vymyšlenosti, které splňují následující:

Součet nejdelších naměřitelných rozměrů je menší než 250 cm. 

Součástí vašeho kostýmu je helma.

Příklady povolených zbraní a kombinací:

 • jedna zbraň do maximální délky 250cm
 • dvě zbraně jejichž součet je 250cm – tedy například 2x 125cm; 1x 150cm + 1x 100cm; atd…
 • zbraň a štít jejichž součet je 250cm – tedy například 1x 150cm meč + štít o průměru 100cm; 1x 60cm meč + štít o rozměru max. 190cm; 1x 120cm meč + štít o rozměru max. 130cm atd…
 • kopí do délky 200cm; 150cm kopí + štít o průměru 100cm; atd…

Kopí lze používat a kombinovat pokud SOUČASNĚ nepřesáhne délka kopí 200cm.
A současně pokud součet délek v kombinaci nepřesáhne 250cm.

Rozšířené dřevcové zbraně

Rozšířené dřevcové zbraně jsou všechny dřevcové zbraně, které splňují následující:

Nejdelších naměřitelný rozměr je menší než 300 cm.

Součástí vašeho kostýmu je helma.

Dřevcové zbraně LZE kombinovat, pokud součet délek je menší než 250cm.

Dřevcové zbraně jsou POUZE BODNÉ.

STŘELNÉ ZBRANĚ

 

Střelné zbraně a munice:

 • Luk, kuše  s nátahem do 150 N.
 • Střelba je povolena pouze vlastními šípy nebo šípy spolubojovníků s nimiž jste na tom domluveni!
 • Minimum je 15 schválených šípů, šipek na lučištníka.

 

Pravidla pro šípy :

 • Bambule musí být připevněna tak, aby se při opakovaném používání šípu samovolně neuvolňovala či nesklouzávala.
 • Na dříku musí být pevný základ, který zábrání jeho probití skrz bambuli. Vhodné je např. víčko od PET láhve či nový korkový špunt. Toto pevné jádro musí být poté obaleno z boku a zepředu tak, aby vznikla měkká bambule o průměru alespoň 5 cm.
 • Bambule nesmí obsahovat žádný ostrý či kovový předmět.
 • Organizátoři si vyhrazují právo v případě pochybností ověřit způsob výroby jednoho náhodného šípu ze sady i za cenu jeho zničení.
 • Šíp s nevhodnou bambulí nebude schválen.
 • Dřík šípu musí mít průměr min. 8 mm.
 • Každý šíp musí být opatřen zářezem (drážkou) pro zakládání na tětivu.
 • Každý šíp musí být též opatřen letkami z vhodného materiálu. Vhodným materiálem na letky je samozřejmě peří či jeho umělohmotná obdoba. Dále pak „powertape“ – pevná stříbřitá páska a další materiál, který nemá ostré hrany a má vůli se ohnout – čili neřeže.
 • Je možné použít i flu-flu (roztřepená letka okolo dříku) či stabilizační „snop“ z provázků (dva dlouhé cca 40 cm nebo více 10-15 cm dokola kolem dříku u končíku). Můžete použít i jinou reálně fungující metodu stabilizace šípu za letu, ale riskujete, že nás nepřesvědčíte a šíp nebude schválen. Raději se zeptejte předem.
 • Minimální počet šípů se stanovuje na 15 na jednoho lučištníka: Komu nebude schváleno alespoň patnáct šípů, tomu nebude schválen ani luk.
 • V rámci pravidel se také pro lučištníky stanoví povinnost po konci hry shromáždit všechny cizí šípy na místě stanoveném organizátory a zde si je vyměnit s ostatními za vlastní. Pokud nenajdete majitele, zanechte cizí šípy u organizátorů. Lučištník nemá v žádném případě právo odvézt si šíp, který mu nepatří. To je krádež.
 • Je povoleno střílet pouze vlastní municí nebo municí spolubojovníků, s nimiž jste na tom domluveni! Cizí šípy odkládejte na hromádky podél cest, kde si je rozeberou jejich majitelé.

Životy a kostým

Základní počet životů bojovníka je 2.

 • Ten získá každý, kdo splní základní kostýmovou povinnost a základní požadavky na výzbroj (viz níže). Kdo si k hodnocení kostýmu nepřinese své zbraně, nebude hodnocen.
 • Životy se primárně posuzují podle zbroje.

Příklady:
jedna vrstva zbroje +1 (prošívka, kožná zbroj)
dvě vrstvy zbroje +2 (prošívka + krožkovka, prošívka + lamelka, prošívka + plátová, atd)
tři vrstvy zbroje +3 (prošívka + kroužkovka + kyrys) 

* !!! POZOR – pláty mají rezistenci proti šípům na -1 (do plátů) !!!

 • Za  vzhled kostýmu  můžete získat maximálně 1 život navíc, ale součet nesmí být více než 5 životů celkem.
 • Kolik životů  dostanete, záleží pouze na vůli a estetickém cítění schvalovačů, nebudou s vámi o svém rozhodnutí diskutovat ani poslouchat vaše námitky. V lepším případě Vám poradí co do příště vylepšit a čeho se vyvarovat při výrobě.
 • Nikdo ve hře nemůže mít nikdy více jak 5 životů!

Pokud někoho takového potkáte, slušně bez hádek  jej upozorněte že si zřejmě nevšiml té rány, co mu právě rozpárala břicho, a dalších šesti které jste do něj doteď nasázeli.

 • V závažných případech nedostatků vašeho kostýmu či výzbroje se vám může stát, že obdržíte pouze 1 život a bude vám odepřena možnost zisku dalších bonusů. Ve fatálních případech, kdy půjde o zjevnou absenci kostýmu nebo o jednoznačné nedodržení kostýmové tématiky akce (upíři, ninjové, démoni aj.), nebudete do bitvy vůbec vpuštěni.
 • Organizátoři mohou v naprosto extrémních případech požadovat odložení, popřípadě zahalení libovolné části vašeho „kostýmu“, která je z tématických nebo morálních důvodů nevhodná. Pokud požadavkům nevyhovíte, nebude váš kostým schválen a vy nebudete vpuštěni do hry. Toto opatření je namířeno proti těm, kteří si myslí, že symboly nedemokratických režimů, rozkládající se mrtvá zvířata, zohavené dětské panenky potřené krví, metalové mikiny, travesti kostýmy a jiné hnusy jsou to, co na akci patří.

Základní kostýmová povinnost pro získání alespoň dvou životů:

 • Na kostýmu nejsou viditelné žádné prvky moderního oblečení a doplňků. Pozor na svetry či mikiny, vykukující zpod vašich svršků. Jako kalhoty nejsou vhodné tepláky, maskáče, rifle či kapsáče. Máte-li jen moderní obuv, volte nerušivé barvy (hnědá, černá) a použijte omotávky z látky, kůže či kožešin. Když moderní obuv, tak s pevnými kotníky, tj. pohorky, kanady atd. Rukavice vítáme ( Vaše prsty vám za ně velmi poděkují), ale opět prosíme o nerušivé barvy (černá, hnědá). U těch černých pracovních prosím zamalujte ty žluté linky. Šály, šátky (arafatky, sárongy apod.) čepice či klapky na uši nechte doma. Místo nich pořiďte kapuce, čapky, batwaty nebo přilbice. Prostý kožený opasek s nenápadnou sponou stačí. Žádné highfantasy a metalové výmysly. Svetr ani pohorky nevadí, ale nesmí to rušit kostým.
 • Kostým samotný není vyroben z moderních materiálů nebo materiálů v ostrých, svítivých barvách. Vhodné nejsou ani lesknoucí se či třpytkové látky. Vyvarujte se látek se vzorem (kytičkované apod.). Nejlepší je nevzorovaná, hrubě tkaná látka v základních barvách, žádné fialovo růžové variace.  Pokud nejste přirozeně nadaný všeuměl a MacGyver, který nás na místě přesvědčí že jeho práce je skvělá a dokonalá bez ohledu na materiál,  radši se při výrobě vyhněte použití  jekoru, koženky, lina, umělých kožešin, koberce. Dotrhaná trička, kalhoty či mikiny, šusťákové a umělé látky nechte doma rovnou, to nejsou součásti kostýmu na kterých byste si měli zakládat. Mnohem lepšího výsledku  ( a ve finále s vyšší životností a užitností) dosáhnete použitím kůže, přírodních kožešin, přírodní nebo přírodně vypadající látky a samozřejmě kovovými součástmi zbroje.
 • Kostým musí odpovídat tématu akce a vámi zvolené straně, tak, jak je to uvedeno v kapitole STRANY.  Vyvarujte se veškeré moderní symboliky nebo symboliky z jiných fantasy světů (anime, WH, WoW, WoD aj.). Z kostýmu musí být také jasně patrné, ke které armádě příslušíte.
 • Pokud netušíte jak vytvořit kostým odpovídající popsaným stranám, držte se základních barevných schémat u stran uvedených.
 • Váš úbor je vybavením bojovníka (vojáka). Dámy nechají doma dlouhé sukně, korzety a krásné šaty a obléknou se jako muži. Stejně tak pro do půl těla svlečené bojovníky a dámy v sukýnkách a podprsenkách není v bitvě místo. Plášť je dobrý na sednutí či přikrytí věcí, nikoliv do bitvy.