Pravidla pro zbraně doznaly jedné výrazné velké změny. Rušíme dělení na jednoruční, jedenapůlruční obouruční, atd… zbraně

Nově rozdělujeme zbraně pouze do těchto 4 kategorií.

 

 

Základní zbraně 150 cm bez postihu a bez omezení
Základní dřevcové zbraně 200 cm bez postihu + nelze kombinovat
Rozšířené (veteránské) zbraně 250 cm s postihem -1 život
Rozšířené (veteránské) dřevcové zbraně 300 cm s postihem -1 život + nelze kombinovat

 

 • Rozšířené zbraně může používat kdokoliv. Jejich používání je pouze postižené ztrátou 1 života za maxima.
 • Dřevcové zbraně jsou pouze bodné. Sečné dřevcové zbraně jsou na této akci zakázané. 

 


 

Základní zbraně

Základní zbraně jsou všechny zbraně a všechny možné kombinace zbraní, kombinace zbraní a štítů, kopí, kopí a štítů a jakékoliv další nápady a vaše vymyšlenosti, které splňují následující:

Součet nejdelších naměřitelných rozměrů je menší než 150 cm.
 

 

Vysvětlení:

 • Rozměr zbraně (meče, sekery, kopí, palcátu, tesáku, pěstního štítku, štítu, mandláku, atd..)  se měří vždy jako nejdelší naměřitelný. Tedy například u sekery se jedná o rozměr od konce topora až po nejvzdálenější část ostří. U štítu se měří stejně. Tedy například u erbového štítu je to rozměr od špičky po roh štítu.
 • Součet nejdelších naměřitelných rozměrů znamená, že změříme vaši zbraň, zbraně, štít, atd… které chcete používat. A sečteme jejich rozměry. Tento součet se pak musí vlézt u základních zbraní do rozměru 150cm.

 

Příklady povolených zbraní a kombinací:

 • jedna zbraň do maximální délky 150cm
 • dvě zbraně jejichž součet je 150cm – tedy například 2x 75cm; 1x 120cm + 1x 30cm; 1x 90cm + 1x 60cm, atd…
 • zbraň a štít jejichž součet je 150cm – tedy například 1x 90cm meč + štít o průměru 60cm; 1x 60cm meč + štít o průměru 90cm, 1x 120cm meč + štítek o průměru 30cm, atd…
 • kopí do délky 150cm; 120cm kopí + štítek o průměru 30cm; atd…

 

 


 

Základní dřevcové zbraně

Základní dřevcové zbraně jsou všechny dřevcové zbraně, které splňují následující:

Nejdelších naměřitelný rozměr je menší než 200 cm.

 Dřevcové zbraně NELZE kombinovat.

Dřevcové zbraně jsou POUZE BODNÉ.

 


 

Rozšířené zbraně

Rozšířené zbraně jsou všechny zbraně a všechny možné kombinace zbraní, kombinace zbraní a štítů, kopí, kopí a štítů a jakékoliv další nápady a vaše vymyšlenosti, které splňují následující:

Součet nejdelších naměřitelných rozměrů je menší než 250 cm. 
Součástí vašeho kostýmu je helma.
 

 

Příklady povolených zbraní a kombinací:

 • jedna zbraň do maximální délky 250cm
 • dvě zbraně jejichž součet je 250cm – tedy například 2x 125cm; 1x 150cm + 1x 100cm; atd…
 • zbraň a štít jejichž součet je 250cm – tedy například 1x 150cm meč + štít o průměru 100cm; 1x 60cm meč + štít o rozměru max. 190cm; 1x 120cm meč + štít o rozměru max. 130cm atd…
 • kopí do délky 200cm; 150cm kopí + štít o průměru 100cm; atd…

Kopí lze používat a kombinovat pokud SOUČASNĚ nepřesáhne délka kopí 200cm.
A současně pokud součet délek v kombinaci nepřesáhne 250cm.
 

 

 


 

Rozšířené dřevcové zbraně

Rozšířené dřevcové zbraně jsou všechny dřevcové zbraně, které splňují následující:

Nejdelších naměřitelný rozměr je menší než 300 cm.
Součástí vašeho kostýmu je helma.

 Dřevcové zbraně LZE kombinovat, pokud součet délek je menší než 250cm.

Dřevcové zbraně jsou POUZE BODNÉ.