Střelné zbraně a munice:

 • Luk, kuše  s nátahem do 150 N.
 • Střelba je povolena pouze vlastními šípy nebo šípy spolubojovníků s nimiž jste na tom domluveni!
 • Minimum je 15 schválených šípů, šipek na lučištníka.

Pravidla pro šípy :

 • Bambule musí být připevněna tak, aby se při opakovaném používání šípu samovolně neuvolňovala či nesklouzávala.
 • Na dříku musí být pevný základ, který zábrání jeho probití skrz bambuli. Vhodné je např. víčko od PET láhve či nový korkový špunt. Toto pevné jádro musí být poté obaleno z boku a zepředu tak, aby vznikla měkká bambule o průměru alespoň 5 cm.
 • Bambule nesmí obsahovat žádný ostrý či kovový předmět.
 • Organizátoři si vyhrazují právo v případě pochybností ověřit způsob výroby jednoho náhodného šípu ze sady i za cenu jeho zničení.
 • Šíp s nevhodnou bambulí nebude schválen.
 • Dřík šípu musí mít průměr min. 8 mm.
 • Každý šíp musí být opatřen zářezem (drážkou) pro zakládání na tětivu.
 • Každý šíp musí být též opatřen letkami z vhodného materiálu. Vhodným materiálem na letky je samozřejmě peří či jeho umělohmotná obdoba. Dále pak „powertape“ – pevná stříbřitá páska a další materiál, který nemá ostré hrany a má vůli se ohnout – čili neřeže.
 • Je možné použít i flu-flu (roztřepená letka okolo dříku) či stabilizační „snop“ z provázků (dva dlouhé cca 40 cm nebo více 10-15 cm dokola kolem dříku u končíku). Můžete použít i jinou reálně fungující metodu stabilizace šípu za letu, ale riskujete, že nás nepřesvědčíte a šíp nebude schválen. Raději se zeptejte předem.
 • Minimální počet šípů se stanovuje na 15 na jednoho lučištníka: Komu nebude schváleno alespoň patnáct šípů, tomu nebude schválen ani luk.
 • V rámci pravidel se také pro lučištníky stanoví povinnost po konci hry shromáždit všechny cizí šípy na místě stanoveném organizátory a zde si je vyměnit s ostatními za vlastní. Pokud nenajdete majitele, zanechte cizí šípy u organizátorů. Lučištník nemá v žádném případě právo odvézt si šíp, který mu nepatří. To je krádež.
 • Je povoleno střílet pouze vlastní municí nebo municí spolubojovníků, s nimiž jste na tom domluveni! Cizí šípy odkládejte na hromádky podél cest, kde si je rozeberou jejich majitelé.