Magnar

Poměrně mladé království s dlouhou historií nájezdů na okolní země. V rámci magnarských hranic je zastoupeno mnoho různých kultur – od civilizovanějších až po ty velmi divoké. Tyto kmeny se původně spojily z nutnosti ubránit se útokům okolních zemí, ale později je král silou udržel pohromadě. Nyní, o několik generací později, se už považují za jedno království.

„RAAAAAAAAAAAAAGH!!!“
(nejmenovaný válečník z jednoho z divočejších kmenů)

Období míru s vedlejším královstvím Trevaronem vedlo k výměně kultury, technologie a míšení obyvatel. Přesto si magnarský lid zachovává svou identitu jakožto statní válečníci milující medovinu, hodování a občasnou bitku (ať už pěstní či nikoliv).

„Flugk!“
(magnarské slovo užívané při přípitku či na začátku hostiny)

Kostýmy a výzbroj:

Sem patří kostýmy inspirované jakýmikoli pohanskými kmeny (vikingové, slované i další). Vzhledem k diverzitě národa se neztratíte ani s kostýmem fantasy barbara či skřeta bez masky. Přestože si magnarští ještě úplně nezvykli používat plátové zbroje, spousta válečníků už prvky této zbroje vlastní a používá.

„Kdes nechal svoji magnarskou hrdost? To si říkáš válečník?!“
(král Bjord, neohromen jednotkou mladých bojovníků z jednoho z kmenů)

Mnoho válečníků magnaru je známo pro používání seker i mečů a najdou se i tací, kteří používají jiné pádné zbraně. Dlouhou tradici mají také luky. Nedávno začali lidé hlavně z jižního magnaru experimentovat i s jinými zbraněmi včetně kopí nebo kuší.

„Sekeru, nebo meč?“ „Proč ne obojí?“


Trevaron

Trevaron je královstvím s dlouhou tradicí. Jedna linie králů zde vládne od nepaměti a je hluboce respektována trevaronským lidem. Náturou jsou zdejší obyvatelé urputní obránci sebe a svého. To je demonstrováno nespočtem odražených útoků, invazí a nájezdů a prakticky neměnnými hranicemi.

„Hlavy vzhůru, pánové. Tyhle zdi zatím vždy vydržely.“
(princ Otho, povzbuzuje posádku hradu při obležení)

Trevaronští si potrpí na kvalitu věcí, ať už jde o potraviny, řemeslnické nástroje nebo výzbroj. Silně zakotvený je u nich silný patriotizmus a loajalita královské rodině. Nyní ale jdou do boje a tak je třeba přibrat posili v podobě žoldáků a cizích bojovníků. 

„Za královskou rodinu! Za Trevaron!“
(bojové pokřiky trevaronských vojáků)

Kostýmy a výzbroj:

V trevaronské armádě se najdou šlechtici v nablýskaných zbrojích, zkušení, zablácení veteráni i otrhané milice. V Trevaronu vznikají kvalitní zbroje všech druhů a kdo si je může dovolit, vlastní kusy plátové zbroje. 
Nyní jsou ale součástí i žoldácké armády, které neodpovídají běžnému typu vojáka království.

„Ale ne, škrábanec. Sakra! To byl nový kyrys!“
(nižší šlechtic po menší šarvátce)

Mezi oblíbené zbraně profesionální armády patří zejména meče, kopí a kuše. U domobran jsou pak k nalezení všechny možné jiné zbraně, které mají k dispozici, jako sekery, luky a další.

„Seřadit! Štíty! Vpřed!“